Framtidens hydraulik är här

Bosch Rexroth har lång erfarenhet av att kombinera fysik inom hydraulik med nya insikter om hur hydrauliken kan uppfylla nya behov. Nya innovativa lösningar som använder smart teknik skapar möjligheter för hydrauliken att uppfylla hårda krav inom industrin.

Bemästra kraft och moment

Under de senaste åren har genombrott inom smart teknik ökat möjligheterna med hydraulik markant. Bosch Rexroth har hela tiden legat i framkant och kan konsten att kombinera grundläggande kunskaper om fysiken bakom hydraulik, med nya insikter om hur hydrauliken kan uppfylla nya behov.

Fysikens grundläggande lagar styr hur hydrauliken fungerar. De är startpunkten – inte begränsningar, utan grundvalar. Connected Hydraulics går bortom de lagarna för att tjäna industrins behov.

plus
plus
plus

Beprövad kraft

Högkvalificerade stålsträngpressar som arbetar dygnet runt. Skophjullastare som gräver för maximal produktivitet. Avancerade, superexakta maskinverktyg. Inom alla dessa, och många fler tillämpningar inom industrin, gör kraften och precisionen hos hydraulik det möjligt att vara konkurrenskraftig på den globala marknaden.

Förenkla din design

Koppla ihop den virtuella och den verkliga världen med simuleringsverktyg som drar nytta av Bosch Rexroths djupgående förståelse för hydraulik och systemprestanda. Förenkla lösningarna när du kan bygga och testa smarta hydrauliska system virtuellt eftersom du kan optimera designen innan produkterna tillverkas.

Mer om expertverktyg »

Anpassa våra produkter efter era behov

Ny hydraulikstyrning och elektrohydrauliska system gör hydrauliken mer värdefull. Med hjälp av digitala konfigurationsverktyg kan du snabbt och enkelt skapa komplexa system såsom hydraulaggregat. Produkter som Sytronix, med variabelt pumpvarvtal, visar hur intelligenta elektriska drivenheter och hydraulik kan kombineras för större effektivitet. Och ny, kompakt hydraulik ger modulbaserade lösningar för många olika tillämpningar.

Innovation – vår senaste
hydraulik »
plus
plus
plus
plus

Effektivisera din installation

Vår Connected Hydraulics-portfölj innehåller verkliga ”plug-and-play” system, till exempel vår servohydrauliska axel, som är byggd för att passa perfekt för specifika maskinkrav och enkelt kan nätverksanslutas i automatiseringsarkitekturer.

Maximera produktiviteten

Connected Hydraulics hjälper till att minska energiförbrukningen, förbättra det förebyggande underhållet, öka flexibiliteten och maximera maskinernas driftstid och produktivitet.

Smart, nätverksansluten hydraulik kan integreras i Industri 4.0-anläggningar. Bosch Rexroth kombinerar sin erfarenhet inom både hydraulik OCH rörelsekontroll för att ge maximal frihet, flexibel tillverkning och nya nivåer av automatiseringsproduktivitet.


Bloggen pQ – Hydraulics »
plus

Dra nytta av molnet

Nätverksansluten hydraulik kommer att förändra industriföretagen. Maskiner och produktionslinjer utrustade med smart hydraulik kommer att kommunicera på ett effektivt och öppet sätt, dela på prestandadata i realtid och ha stöd för möjligheter som fjärrövervakning och förebyggande underhåll.

Det leder till längre hållbarhet för maskinerna, färre driftstopp och maximal avkastning på investeringar.

Bloggen pQ – Hydraulics »

Minimera driftstoppen:
Förebyggande underhåll

Drivenheter och komponenter inom Connected Hydraulic möjliggör tillståndsövervakning, förebyggande underhåll och Industri 4.0. Intelligenta sensorer, styrenheter och drivenheter ligger till grund för heltäckande förutsägande analys.

Med ODiN-tjänstpaketet (Online Diagnostic Network) blir tillståndsövervakning mer kraftfull, tillförlitlig, effektiv och ekonomisk än någonsin. ODiN gör det möjligt att göra tillförlitliga förutsägelser om dina maskiners och systems aktuella hälsotillstånd. Utför analyser snabbt och behåll full kontroll över dina data.

Läs mer »

IoT-Gateway

Utöka förutseende underhåll globalt: Använd IoT-Gateway för att ansluta via molnet till Industri 4.0-miljöer. På så sätt kan du optimera tillverkningen och minimera driftstopp över flera produktionslinjer och anläggningar.

Mer om IoT Gateway »

Träffa experterna

Våra experter inom hydraulikteknik håller världsklass och är den starka grunden och drivkraften bakom Connected Hydraulics. De är redo att konsultera och samarbeta med dig för att lösa dina Industri 4.0-problem.
Meet the Experts

Rogelio Humberto Michel
Senior Manager Technical Back Office

Linkedin profile
Meet the Experts

Stefan Lehnert
Product Manager eBusiness & Digital User Experience

Linkedin profile
Meet the Experts

Janette Kothe
Technical Sales Support Industry 4.0

Linkedin profile
Meet the Experts

Martin Endres
Product Manager Electro-Hydraulic Drives (Motion Control)

Linkedin profile
Meet the Experts

Maurus Bien
Application Engineer Electrical Drives and Controls

Linkedin profile
Meet the Experts

Tammo Schwindt
Technical Sales Engineer Industry 4.0 Solutions

Linkedin profile
Meet the Experts

Torsten Kübert
Senior Sales Engineer Connected Hydraulics

Linkedin profile

Kontakta oss

Vill du upptäcka hur du kan använda Connected Hydraulics för dina utmaningar? Vi är redo att hjälpa dig – kontakta oss i dag.

Samtliga fält är obligatoriska